Istech är även återförsäljare för No Fall.

 

”Ett lyft för konståkningens förutsättningar för att utvecklas vidare.”
Per Adler, Svenska Konståkningsförbundet

 Besök gärna No Falls hemsida www.nofall.se

NoFall – ”Innovation for Winners!”

NoFall är den i världsklass överlägset bästa hoppselen vid teknikträning för konståkare. Rekommenderas av Svenska Konståkningsförbundet. NoFall är till stor nytta och glädje för barnen i våra särskolor och alla med funktionsvariationer. Ger lyft för nyanlända och äldre som inte vill riskera att trilla och slå sig innan balansen känns säker.

NoFall är ett unikt koncept, varumärket är registrerat och innovationen är patentsökt.

Konceptet har utvecklats för att optimera träningseffekten och tekniken för alla typer av åkare, från nybörjare till elit. Samtidigt elimineras risken för fall och fallskador.
Konståkare och tränare kan åka runt hela isen, i båda varven, samt träna hopp i serie direkt in i och ut ur kurva.
Ett träningsredskap i världsklass och mycket värdefullt för konståkarnas utveckling.

Rekommenderas av Svenska Konståkningsförbundet som det överlägset bästa fallskyddet vid teknikträning för konståkare.

 

Funki

NoFall Funki är ett pedagogiskt koncept för anpassad fysisk aktivitet och träning på is för personer med funktionsvariationer. Vi använder, med stor framgång, anpassade hjälpmedel som hindrar fall och ökar tryggheten. Utrustningen ger frihet på isen utan att åkaren behöver riskera fallskador.

Träningsformen är rolig och stimulerande och är också bra för balansen och tränar stora muskelgrupper.

När barnen åker i NoFall-systemet är armarnas rörelser helt fria och bålen måste jobba för att orka vara upprätt och i balans. När man stundtals inte orkar så hindrar selen ett fall. Bara att vila lite och sedan åka vidare!

Barn och ungdomar med funktionsvatriationer saknar oftast möjligheten att delta i idrottsaktiviteter, som för många andra är en självklarhet. Utbudet av aktiviteter är begränsat och exempelvis möjligheten att åka skridskor på egen hand, utan att riskera fallskador, saknas. Med anpassade hjälpmedel är detta dock numera möjligt. Fallskydd på is är bra om man har svårt med balansen, har en eller flera svaghet i muskulaturen eller är osäker på sin fysiska förmåga. I USA har man på vissa håll skapat möjligheten till aktivitet, men med personalkrävande hjälpmedel, bergränsningar i hur man kan röra sig och fortsatt risk för fallskador. NoFall ger här helt andra förutsättningar för faktisk tillgänglighet till isen.

Integration

NoFall erbjuder trygghet för dem som aldrig prövat denna form av vinteridrott tidigare. Is är exotiskt, men kanske lite skrämmande för många nyanlända till vårt land. Socialt är det hög status att kunna vara med och idrotta, inte minst bland våra ungdomar.

Idrotten är en mötesplats, som inte tar hänsyn till nationsgränser. En anledning är att idrottens språk och regler är universella. Nästan alla har sparkat på en boll, burk eller papperstuss mot ett mål eller på annat sätt sprungit, hoppat eller kastat. Språket är inte bara ord utan även en känsla, rörelse och gemensam upplevelse. Vilken gud du tror eller inte tror på, vilken hudfärg du har, vem eller vilka du attraheras av spelar ingen roll. Därför sker möten över gränser varje dag i idrottsföreningarna, i hela landet, året runt. Vi får nya kompisar, lär av varandra, hittar trygghet och mening i vardagen.

NoFall Skating Rundbana-Tak

NoFall Skating Rundbana-Tak, i form av en aluminiumprofil, utförs med 26 000 mm sidlängder, bredd mellan sidlängder 14 000 mm, sammanbundna med halvcirklar bestående av kurvsegment med radie 6 800 mm. Aluminiumprofilerna i NoFall Skating Rundbana-Tak kombinerar maximal styvhet och bärförmåga med låg egenvikt. Profilerna är anodiserade och
därmed underhållsfria. Genom ett flertal upphängnings varianter kan NoFall Skating Rundbana- Tak anpassas till olika hallars förutsättningar. Elstyrd växel för fyra åkvagnar
och sidospår för parkering av utrustning i förvaringsskåp.